Úvod

Verejný mestský priestor ovplyvňuje kvalitu nášho života možno oveľa viac, ako si uvedomujeme. Každý sa svojím spôsobom podieľame na tom, ako verejné priestory vyzerajú a ako fungujú. Je to vizitka mesta, ktorá návštevníkovi  povie o meste, jeho obyvateľoch i celej spoločnosti oveľa viac než akokoľvek dobre zacielená kampaň turistického ruchu.