História

Štúrova ulica vznikla na pôvodnom záhone Grössling, ktorý ležal južne od dnešného námestia SNP, kde boli až do začiatku 19. storočia iba háje a nivy. Cez tieto nivy a háje bola neskôr prerazená cesta k Dunaju.  Išlo len o úzku, dvakrát lomenú uličku medzi záhradami, ktorá sa volala Landererova ulica (Landergasse).

Dnešná Štúrova ulica, ako ju poznáme, vznikla vďaka výstavbe železného mosta cez Dunaj v roku 1890.

Ulica bola výstavnou triedou vtedajšieho mesta, ktorú navrhol a vytýčil hlavný mestský Pešporský inžinier Anton Sendlein (1842-24.1.1918)

Po oboch stranách ulice, na pozemkoch bývalých záhrad, postupne vznikali nové budovy:

1890 I. sporiteľňa a palác so sídlom Okresného ústavu národného zdravia

1891 postavená budova pre firmu Kittler a Gratzl, alebo viac známy hotel Krym

1892 Ludwig Eremit postavil novobarokový palác Hilára Csakyho. Budova je terajšie sídlo Veľvyslanectva Kórejskej republiky.

1894-1895 firma Kittler a Gratzl postavila nájomné neobarokové domy Gottfrieda Ludwiga

1902 krásna neobaroková budova Prešporskej pobočky Rakusko-uhorskej banky

1903 secestné domy číslo 10 a 12 v neskoršej dobe kaviareň Tulipán.

1923 novoklasicistická budova v ktorej sídlo mala UNION banka

1936 až 1938 funkcionalistická budova býval Národnej banky, jej poloha je ukončením ulíc Jesenského a Gorkého.

 Štúrova ulica, rok 1924
Štúrova ulica, rok 1924
Štúrova ulica, rok 1924
Štúrova ulica, rok 1924

Štúrova ulica je historicky prepojená aj s trasou legendárnej Viedenskej električky.