Usilujeme sa o tieto zlepšenia

  • Vizuálne zjednotenie priestoru
  • Vytvorenie silnej sociálnej komunity
  • Vytvorenie celoročného a sezónneho sedenia
  • Uprednostenie chôdze pred motorovou dopravou
  • Vybudovanie novej funkčnej zelene a mobiliáru