Alternatíva C

Zásadným znakom alternatívy C je úplná reforma súčasného usporiadania parteru ulice, v ktorom sa uvažuje s dopravnými pruhmi pre električkovú a cyklistickú dopravu a preferuje sa vytvorenie homogénnej plochy pre pohyb a pobyt chodcov.

Alternatíva C má veľmi výrazný vplyv na dopravné riešenie. tomto návrhu bude Štúrova ulica pešia s cyklodopravou a hromadnou dopravnou. Nevyhnutná automobilová obslužná doprava je možná v obmedzenom časovom režime cez plochu pešej zóny.