Alternatíva B

Zásadným znakom alternatívy B je čiastočné rešpektovanie súčasného usporiadania ulice s dopravnými pruhmi pre automobilovú, električkovú, cyklistickú a pešiu dopravu, pričom automobilová doprava je ponechaná ako jednosmerná.

Priečne spojovacie chodníky sú rozmiestnené kolmo i diagonálne cez ulicu tak, aby prepájali vchody protiľahlých budov. V tejto alternatíve príde k preorganizovaniu ulíc kvôli dopravnej obsluhe. Štúrova ulica bude obsluhovaná automobilovou dopravou po ulicu Dobrovičova.

Návrh predpokladá odstránenie provizórnych stánkov na Šafárikovom námestí a ich náhradu vo forme kultivovaných objektov.