Štúdia

Štúdia je základný dokument, ktorý navrhuje nový inkluzívny, funkčný a hlavne udržateľný uličný priestor. Na základe vykonaných prieskumov a rozborov vám prinášame 3 alternatívy nového usporiadania verejného priestoru na ulici. Cieľom štúdie je návrh vytvorenia nového typu uličného prostredia, v ktorom budú zabezpečené nevyhnutné dopravné funkcie vo vyváženom vzťahu s možnosťami pohybu a pobytu obyvateľov a návštevníkov ulice.