O nás

Sme občianske združenie, ktoré spája lokálnych stakeholderov, obyvateľov a aktérov Štúrovej ulici v Bratislave. Dôležitou úlohou nášho združenia je tiež funkcia mediátora medzi subjektami aktívnymi na ulici a v okolí. Združenie sa zameriava na prispievanie k skultúrneniu a skvalitneniu verejných a súkromných priestorov a tým napomáhame k vytvoreniu reprezentatívnych, bezpečných a funkčných priestranstiev.