Čo je náš cieľ?

Naším hlavným cieľom je vybudovať funkčný verejný priestor na Štúrovej ulici a v jej okolí v ktorom budú zabezpečené nevyhnutné dopravné funkcie vo vyváženom vzťahu s možnosťami pohybu a pobytu obyvateľov a návštevníkov ulice.